Projecte 

Masoveria urbana

Període: 2013

Col·lectiu: Habitatge Social

Modalitat d’acord entre propietaris i masovers en què a canvi d’una sèrie de reformes pactades i del manteniment de l’habitatge, s’aconsegueix la cessió de l’ús d’habitatges tancats i en desús per una durada determinada.

La premissa és que els masovers s’encarreguin de realitzar les millores a l’habitatge i efectuïn un acurat manteniment del mateix mentre hi resideixen. Aquesta contraprestació tindrà consideració de renda de lloguer i d’aquesta manera es reduirà l’import mensual a satisfer o ,en alguns casos, fins i tot a substituir-la, segons el volum de les obres previstes a realitzar.

 

Notícies relacionades amb l'Àrea