Projecte 

De l’acollida a l’assentament

Territori: Lloret de Mar

Període: 2006

Col·lectiu: Ciutadans d’origen estranger – tècnics municipal – ciutadania en general

Dins de les competències que assumeix la Generalitat en temes d’estrangeries, està la Instrucció DGI/BSF/1/2013 per la que s’estableixen criteris generals per l’elaboració d’informes d’estrangeria. Les visites domiciliaries per fer els informes d’adequació de l’habitatge per fer procés de reagrupació (INFO 01 i INFO 04) i les entrevistes per fer els informes d’integració per arrelament social i l’informe d’esforç d’integració (INFO 02 i INFO 03) s’assumeixen des del Pla local de Ciutadania.

Aquestes accions s’emmarquen en un projecte que s’anomena “De l’acollida a l’assentament” (el qual ha estat inclòs en el banc de bones pràctiques de gestió de la immigració de la Fundació Pi i Sunyer). És un projecte integral que per una banda ajusta el circuit municipal per que actuï transversal i coordinadament en l’emissió d’informes d’estrangeria i per l’altra banda pretén detectar el grau d’inclusió de les persones i donar tota la informació d’acollida necessària per preparar l’arribada dels familiars reagrupats.

Notícies relacionades amb l'Àrea