Projecte 

Assessorament en matèria de masoveria urbana

L’accés a un habitatge digne és un element fonamental per a la inserció social de qualsevol persona. L’habitatge a més de facilitar un espai físic on residir, representa l’oportunitat de poder estabilitzar a nivell global la vida d’un nucli familiar o individu. La Masoveria urbana, inclosa dins el programa d’habitatge social de la Fundació SER.GI, pretén oferir opcions vàlides que permetin garantir el dret a l’habitatge a famílies en risc d’exclusió residencial.

S’ofereix una formació teòrica i pràctica, per la implementació del projecte de Masoveria urbana al municipi interessat, adreçada als tècnics de serveis socials, urbanisme i serveis jurídics de l’ajuntament.

Notícies relacionades amb l'Àrea