Formació

Curs online. L’educació emocional: Del docent a l’aula (40 hores)
Reconegut pel Departament d’Ensenyament

 • Àmbit / Col·lectiu > Mestres, professors i altres professionals del camp social
 • Tècnics > Bea Madueño (Autoria)

Durant el curs es proporcionarà un marc teòric de referència, en relació a l’educació emocional, i les eines, estratègies i recursos per a treballar l’educació emocional a l’aula. I desenvolupant les pròpies competències emocionals:

 • Conceptes claus de l’educació emocional.
 • Competències emocionals: consciència emocional i regulació emocional.
 • Competències emocionals: autonomia emocional, competència social i competències per a la vida i el benestar.
 • Estratègies, recursos i programes per treballar l’educació emocional a l’aula.

Objectius i continguts de l’activitat
La finalitat o objectiu general dels cursos que des de Fundació SER.GI s’oferiran és transferir coneixements, expertesa i bones pràctiques en l’àmbit de l’educació formal i no formal que s’estan portant a terme des de l’entitat. Específicament en referència a metodologies d’intervenció que es poden aplicar en el context d’un grup-classe, i que poden permetre als docents millorar la intervenció i treball en el dia a dia a l’aula amb els alumnes.

L’experiència actual i històrica de l’entitat tant en metodologies d’intervenció com en la formació de professionals (especialment de professorat), i la demanda rebuda per part de docents de formacions a mida que els ofereixin estratègies per a treballar de forma més significativa amb els alumnes ens convida a què, com a entitat, proporcionem formació i estratègies entorn a dos temes que considerem rellevants per a incidir de forma qualitativa en l’atenció a la diversitat dins les aules: l’educació emocional i la gestió dels conflictes.

Objectius específics

 • Proporcionar un marc teòric de referència en relació a l’educació emocional.
 • Desenvolupar les pròpies competències emocionals:
 • Potenciar el coneixement de les pròpies emocions i la identificació de les emocions dels altres.
 • La millora de la gestió de les pròpies emocions.
 • Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives i potenciar l’habilitat per generar emocions positives.
 • Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se i d’adoptar una actitud positiva davant la vida.
 • Proporcionar eines, estratègies i recursos per a treballar l’educació emocional a l’aula.

Continguts

 • Mòdul 1. Conceptes claus de l’educació emocional.
 • Mòdul 2. Competències emocionals: consciència emocional i regulació emocional.
 • Mòdul 3. Competències emocionals: autonomia emocional, competència social i competències per a la vida i el benestar.
 • Mòdul 4. Estratègies, recursos i programes per treballar l’educació emocional a l’aula.

Metodologia

Es parteix d’una metodologia basada en:

 • Fonamentació teòrica de conceptes clau.
 • Reflexió sobre aquesta teoria des de la realitat i l’experiència de cadascú (metodologia vivencial).
 • Exercicis pràctics per a treballar estratègies personals com a docent.
 • Exercicis pràctics per a aplicar en el treball diari a l’aula i al centre amb els alumnes.
 • Fòrums de debat, per compartir experiències i reflexions.

Hores de durada
40 hores, cada curs.

PROPERAMENT NOVES DATES 

Modalitat
Curs telemàtic

Nivell del professorat al qual s’adreça l’activitat
Adreçada a professorat no universitari: primària, secundària i de cicles formatius de grau superior o mig.

Nombre de places
50 places

Cost de la matrícula
90€/curs

Tutora
Laura Geronès

Pla d’avaluació de l’activitat

 • Lliurament de totes les tasques periòdiques en els terminis establerts (100%).
 • Realització de totes les activitats al llarg de l’activitat formativa de manera satisfactòria.
 • Participació en fòrums telemàtics.
 • Es passarà una enquesta de satisfacció dels participants, al finalitzar el curs.

El curs està dividit en 4 mòduls, organitzats de manera que es realitzarà 1 mòdul per setmana. Com que és un curs de 40h, es compten unes 10h per setmana de dedicació. El mòdul s’obrirà el dilluns de cada setmana i es dóna tota la setmana per entregar les tasques corresponents. Es demana als alumnes ser el màxim de curosos amb els terminis. Però si es té algun dubte o dificultat, es pot comentar amb el tutor/a.

Les tasques/activitats a realitzar estan pensades per ser molt pràctiques i variades: participació en fòrums, exercicis, lectures d’articles d’interès, etc.

És important la participació als Fòrums en la mesura que es pugui, ja que és on es pot estar en contacte amb altres alumnes i enriquir-se mútuament de totes les experiències.
En l’avaluació no es posaran notes, serà apte o no apte en funció de si està tot entregat correctament.

Pl. Lluís Companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
info@fundaciosergi.org
Com arribar-hi?
iglésiesassociats