Formació

Curs online. Gestió de conflictes a l’aula a través de tècniques de dinàmiques grupals (40 h.)
Reconegut pel Departament d’Ensenyament

 • Àmbit / Col·lectiu > Mestres, professors i altres professionals del camp social
 • Tècnics > Esther Acosta (Autoria)

Aquest curs donarà a conèixer els continguts que se’n desprenen del concepte “conflicte”. També es reflexionarà sobre el conflicte com a oportunitat d’aprenentatge; es coneixeran les bases teòriques i pràctiques de les TDG; donant eines, estratègies i recursos que facilitin l’aplicació de TDG; i com dissenyar sessions de TDG:

 • Què cal saber sobre el conflicte?
 • Visió positiva i educativa del conflicte
 • Les tècniques de dinàmiques de grup com a metodologia d’intervenció
 • Posem-ho en pràctica (aplicació didàctica real)

Objectius i continguts de l’activitat
La finalitat o objectiu general dels cursos que des de Fundació SER.GI s’oferiran és transferir coneixements, expertesa i bones pràctiques en l’àmbit de l’educació formal i no formal que s’estan portant a terme des de l’entitat. Específicament en referència a metodologies d’intervenció que es poden aplicar en el context d’un grup-classe, i que poden permetre als docents millorar la intervenció i treball en el dia a dia a l’aula amb els alumnes.

L’experiència actual i històrica de l’entitat tant en metodologies d’intervenció com en la formació de professionals (especialment de professorat), i la demanda rebuda per part de docents de formacions a mida que els ofereixin estratègies per a treballar de forma més significativa amb els alumnes ens convida a què, com a entitat, proporcionem formació i estratègies entorn a dos temes que considerem rellevants per a incidir de forma qualitativa en l’atenció a la diversitat dins les aules: l’educació emocional i la gestió dels conflictes.

Objectius específics

 • Donar a conèixer els continguts que se’n desprenen del concepte “conflicte”
 • Reflexionar sobre el conflicte com a oportunitat d’aprenentatge
 • Conèixer les bases teòriques i pràctiques de les TDG
 • Donar eines, estratègies i recursos que facilitin l’aplicació de TDG
 • Dissenyar sessions de TDG
 • Dotar de recursos digitals i bibliografia per aprofundir temàtica

Continguts

 • Mòdul 1. Què cal saber sobre el conflicte?
 • Mòdul 2. Visió positiva i educativa del conflicte
 • Mòdul 3. Les tècniques de dinàmiques de grup com a metodologia d’intervenció
 • Mòdul 4. Posem-ho en pràctica (aplicació didàctica real)

Metodologia

 • Es parteix d’una metodologia basada en:
 • Fonamentació teòrica de conceptes clau.
 • Reflexió sobre aquesta teoria des de la realitat i l’experiència de cadascú (metodologia vivencial).
 • Exercicis pràctics per a treballar estratègies personals com a docent.
 • Exercicis pràctics per a aplicar en el treball diari a l’aula i al centre amb els alumnes.
 • Fòrums de debat, per compartir experiències i reflexions.

Hores de durada
40 hores, cada edició del curs.

PROPERAMENT NOVES DATES 

Modalitat
Curs telemàtic

Nivell del professorat al qual s’adreça l’activitat
Adreçada a professorat no universitari: primària, secundària i de cicles formatius de grau superior o mig.

Nombre de places
50 places

Cost de la matrícula
90€/curs

Tutora
Laura Geronès

Pla d’avaluació de l’activitat

 • Lliurament de totes les tasques periòdiques en els terminis establerts (100%).
 • Realització de totes les activitats al llarg de l’activitat formativa de manera satisfactòria.
 • Participació en fòrums telemàtics.
 • Es passarà una enquesta de satisfacció dels participants, al finalitzar el curs.

El curs està dividit en 4 mòduls, organitzats de manera que es realitzarà 1 mòdul per setmana. Com que és un curs de 40h, es compten unes 10h per setmana de dedicació. El mòdul s’obrirà el dilluns de cada setmana i es dóna tota la setmana per entregar les tasques corresponents. Es demana als alumnes ser el màxim de curosos amb els terminis. Però si es té algun dubte o dificultat, es pot comentar amb el tutor/a.

Les tasques/activitats a realitzar estan pensades per ser molt pràctiques i variades: participació en fòrums, exercicis, lectures d’articles d’interès, etc.

És important la participació als Fòrums en la mesura que es pugui, ja que és on es pot estar en contacte amb altres alumnes i enriquir-se mútuament de totes les experiències.

En l’avaluació no es posaran notes, serà apte o no apte en funció de si està tot entregat correctament.

Pl. Lluís Companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
info@fundaciosergi.org
Com arribar-hi?
iglésiesassociats