HABITATGE SOCIAL

El programa Habitat, Accions per al manteniment de l’habitatge pretén oferir opcions vàlides que permetin tant facilitar l’accés a l’habitatge a famílies en risc d’exclusió residencial, com mantenir l’habitatge d’aquelles unitats de convivència que es troben a punt de perdre el seu habitatge degut a un llançament o desnonament.

Aquest programa s’està implementant a Lloret de Mar, Girona, Figueres, Alt Empordà, Caldes de Malavella i Pineda de Mar.

Portem a terme una sèrie de tasques que es poden agrupar en les següents línies d’actuació:
1) Intermediació en habitatge
Suport a les persones en situació de dificultat i/o discriminació en el procés d’accés i manteniment a l’habitatge de lloguer. Aportem uns habitatges captats del parc privat per posar-los a l’abast de persones que han sol·licitat un habitatge digne i adequat a les seves característiques. Gestionem borses municipals i estem a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social.
La masoveria urbana representa una alternativa que permet reduir encara més l’import mensual de la renda del lloguer a canvi d’una sèrie de millores i del manteniment de l’habitatge realitzades pels llogaters.

2) Negociació d’impagaments
Fomentem la responsabilitat i la gestió en la resolució de la problemàtica de cada persona, assessorada pels nostres tècnics sobre les possibilitats al seu abast. En cas que això no sigui possible, els professionals de la Fundació SER.GI acompanyen els usuaris per efectuar una negociació de les condicions de la seva hipoteca o el seu contracte de lloguer.

3) Accions formatives
Es realitzaran una sèrie d’accions formatives/informatives comunitàries dirigides a persones i famílies en risc de perdre la seva vivenda sobre aspectes relacionats amb l’habitatge: el sobreendeudament hipotecari, l’estalvi domèstic, els drets i deures dels llogaters, canvis en la legislació vigent, renegociació de rendes de lloguer, etc. També es realitzen formacions a professionals en relació a hipoteques, lloguer, etc. Finalment assessorem a ajuntaments sobre aspectes relacionats amb iniciatives d’habitatge social.

 

Projectes

 • HABITATGE SOCIAL
  Municipi: Girona, Lloret de Mar, Figueres, Alt Empordà, Caldes de Malavella i Pineda de Mar.
  Àmbit/col·lectiu: Famílies
  Explicació: Sèrie d’accions que persegueixen millorar l’accessibilitat i el manteniment de l’habitatge a unitats de convivència que es troben en situació d’exclusió residencial, tot ajudant-les a generar processos d’inserció social que puguin culminar amb l’autonomia del nucli familiar.
 • MEDIACIÓ IMPAGAMENTS HABITATGE
  Municipi: Girona, Lloret de Mar, Figueres, Alt Empordà, Caldes de Malavella i Pineda de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Famílies
  Conjunt d’actuacions per tal d’ evitar el desnonament de les famílies afectades per sobrendeutament mitjançant una mediació amb la propietat o amb les entitats bancàries per tal que puguin conservar el seu habitatge.
 • MASOVERIA URBANA
  Municipi: Girona, Lloret de Mar I Figueres
  Àmbit/col·lectiu: Famílies
  Es busca millorar l’accessibilitat i el manteniment de l’habitatge a unitats de convivència que es troben en situació d’exclusió residencial tot ajudant-los a generar processos d’inserció social que puguin culminar amb l’autonomia del nucli familiar.

Pl.Lluís companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
e-mail: info@fundaciosergi.org
Com arribar-hi?

iglésies associats