1. COMUNICACIÓ INTERCULTURAL: ATENCIÓ AL PÚBLIC DIVERS

Objectiu principal:

Millorar les habilitats comunicatives dels professionals que desenvolupen tasques d’atenció al públic per a la recepció i acollida de ciutadans/es en un context culturalment divers.

Continguts:

– Dificultats i reptes de la tasca d’atenció al públic en una societat culturalment diversa.

– La comunicació verbal i no verbal, canals i variables de la comunicació, l’assertivitat i l’empatia, habilitats comunicatives, estils de comunicació.

– La comunicació intercultural: descentració

– Prejudicis i estereotips

Metodologia: Es presenta en format de curs a través de sessions dinàmiques i participatives que pretenen donar sortida a les problemàtiques més habituals en què es troba el grup.

Destinataris:Qualsevol entitat o administració, principalment professionals d’ajuntaments, consells comarcals i altres institucions que atenen a població diversa, directament o indirecta.

Pl.Lluís companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
e-mail: info@fundaciosergi.org
Com arribar-hi?

iglésies associats