CIUTADANIA I
DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI

La realitat d’una ciutadania formada per persones de diferents orígens, valors i maneres de concebre el món canvia dia a dia la fesomia i la composició demogràfica i social dels nostres municipis i barris.

Per a l’abordatge d’aquesta realitat diversa, de canvis i de necessitats emergents de cada territori, participem en les polítiques d’acollida, d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania.

 • Treballant de manera coordinada amb agents tècnics, socials i cívics promovem:
 • La detecció participada de les necessitats socials de cada moment.
 • L’establiment i la gestió de mesures i actuacions per facilitar la recepció de les persones, la cohesió social, la convivència ciutadana i l’accés als serveis públics: a la cultura, al mercat laboral i a l’habitatge en igualtat d’oportunitats.
 • La recerca i implementació conjunta d’estratègies per gestionar la diversitat cultural, social, lingüística i religiosa del territori.
 • La intervenció enxarxada en pro del desenvolupament comunitari.

Les accions s’articulen en benefici del conjunt de la ciutadania plural: en les millors condicions possibles de convivència, en igualtat de drets i d’obligacions.

En aquests programes es realitzen accions com: dinamització d’espais de coordinació i de participació ciutadana; acompanyament i intervenció comunitari a escales de veïns, en espais públics, llocs de culte, associacions de veïns, suports als professionals i els serveis i recursos locals existents; sessions formatives de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic; accions de formació i sensibilització de l’opinió pública en vers a la diversitat ciutadana.

Fem l’acompanyament del nous ciutadans des de l’acollida a l’assentament.

Destaquem els projectes d’intervenció i mediació comunitària, atès que gestionen conflictes que apareixen en la vida quotidiana de les persones i promovem la implicació social de persones i grups en el desenvolupament del seu entorn més proper.

També són destacable els projectes adreçats a gestionar la diversitat religiosa dins d’un marc legal, de drets i deures, vetllant per la cohesió social i la convivència.

El Servei de Mediació Intercultural Social es va posar en marxa al 2007 com una forma de donar resposta a la realitat diversa de Lloret de Mar i garantir tant la lectura com les intervencions individuals, socials i comunitàries des d’una perspectiva d’interculturalitat.

La Fundació SER.GI gestiona ininterrompudament des del 2005 el Pla Local de Ciutadania (PLAC) de Lloret de Mar.

 

Projectes de l’àrea

 • PLA LOCAL DE CIUTADANA
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  Gestió del Pla per tal d’afavorir i garantir la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, la cohesió i la convivència ciutadana. Es promou el coneixement mutu i el respecte a les diferències dins d’un marc de drets i deures de totes les persones que conviuen al territori, siguin d’on siguin.
 • SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  Sessions amb els continguts que marca la Llei d’acollida adreçades tanta a les persones que ho necessiten com a grups compensatoris de dones de l’Índia, Pakistan i Marroc i joves acabats d’arribar
 • DE L’ACOLLIDA A L’ASSENTAMENT
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  Realització de les visites per fer els informes d’adequació d’habitatge amb una doble finalitat:formar al reagrupant perquè pugui acollir a la seva família quan arribi, com informar-lo dels serveis del municipi, projectes, etc.
 • LLORET MAR DE CULTURES
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  Cicle de sensibilització ciutadana orientat a transmetre que la diversitat de cultures és font de riquesa i promoure que aquesta es visqui de manera positiva, creant un espai de trobada intercultural obert a tothom i per a tothom, on es reflexioni i es comparteixin experiències.
 • CICLE PLURALISME CONVIVÈNCIA I RELIGIÓ
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  En el marc del projecte Lloret, Mar de Cultures, amb el consens de la Taula de diàleg interreligiós i la dinamització del PLAC. Té un doble objectiu: crear vincle entre persones de diferents comunitats religioses i, treballar en accions de sensibilització que promoguin i consolidin la bona convivència entre veïns i veïnes del municipi, a partir de la coneixença i el respecte cap a la diversitat de creences.
 • GESTIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  Explicació: Garantir al municipi el dret universal a l’exercici de la pràctica religiosa, dins de la normativa de culte vigent, tenint en compte la diversitat de creences, i vetllant per la cohesió social i la convivència. Ampliar la coneixença mútua entre persones que viuen al municipi i que pertanyen a diferents comunitats religioses.
 • PARELLES LINGÜÍSTIQUES
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  Formar parelles lingüístiques entre persones de diferents religions, que formen part d’altres projectes del PLAC i/o que ens permet enxarxar-los. Amb l’excusa de trobar-se per parlar català, dialoguen, es coneixen i s’apropen a la realitat de l’altre. Parteix de les activitats pròpies del Voluntariat per la Llengua del CPN.
 • TAULA DIÀLEG INTERRELIGIÓS
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  Espai estable de trobada, per fer vincle i ampliar la coneixença mútua entre comunitats religioses del municipi, i per consensuar activitats de sensibilització en matèria d’afers religiosos, obertes a la ciutadania.
 • SENSIBILITZACIÓ EN ELS ESPAIS DE CULTE
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  El projecte pretenen acostar persones a la realitat de la diversitat religiosa del seu entorn, a través de la visita als llocs de culte de diverses comunitats religioses i espirituals presents Al municipi. Sensibilitzar sobre la importància del dret a la llibertat de consciència i religió i emmarcar la seva aplicació pràctica (la llibertat de culte) en el context d’una societat en la qual conviuen persones amb tota mena de conviccions (tant religioses com no religioses). Reconèixer la diversitat religiosa com a fet social enriquidor, respectant les creences diferents de les pròpies.
 • GRUP DE LECTURA DE DONES
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  Espai per llegir libres infantils per a dones amb dificultats lingüístiques amb la finalitat de poder enriquir els seu vocabulari en català i castellà. D’aquesta manera s’afavoreix que aquestes dones participin activament en les activitats dels seus fills i també en altres activitats del municipi.
 • ESPAI INTERGENERACIONAL MARES I JOVES
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  Espai intergeneracional entre un grup de mares subsaharianes que necessiten més suport i joves on les dones pugin practicar la llengua d’una manera més adaptada a les seves necessitats. En aquest espai s’espera, a la llarga, poder treballar temes propis del seu col·lectiu com la mutilació genital femenina o els matrimonis forçats.
 • PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  Programa integral adreçat a realitzar una intervenció social i comunitària, sobretot a nivell preventiu, en un territori determinat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns/es i persones vinculades a aquests barris. S’aposta per possibilitar la inclusió, la cohesió social i la convivència ciutadana.
 • AL MOLÍ FEM BARRI
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  Espai de proximitat per a dones amb l’objectiu de fomentar la seva coneixença i la creació de vincle entre elles a partir de l’intercanvi d’experiències, sabers i de crear un ambient de confiança que els permeti passar una bona estona i aprendre les unes de les altres, així com disposar d’un lloc on practicar la llengua.
 • RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES (escales de veïns / espai públic)
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general

  Realitzar tasques de prevenció i de intervenció directa (assessoraments, mediació, etc.) en conflictes veïnals –en escales de veïns o en espais públics -detectats per la Policia Local, Benestar i Familia, pels mateixos veïns o per nosaltres directament-
 • ACCIONS PREVENCIÓ MGF
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general

  Conjunt d’accions per tal de sensibilitzar i prevenir les pràctiques d’ablació, i coordinació de la taula poder actuar transversal i coordinadament entre els professionals implicats al circuit, d’acord al protocol de la Generalitat adaptat a la realitat de Lloret de Mar.
 • SERVEI DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Ciutadania en general
  Garantitzar un servei d’intervenció tècnica amb tres professionals de la mediació, amb una incidència comunitària i grupal integrades en la planificació i execució dels projectes del PLAC. Garantitzar tant la lectura de les realitats com les intervencions socials des d’una perspectiva d’interculturalitat.

Pl.Lluís companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
e-mail: info@fundaciosergi.org
Com arribar-hi?

iglésies associats