inscripcio Escola d’Estiu’10

DADES PERSONALS

Nom *
1er Cognom *
2on Cognom *
Any naixement *
Professió/Ocupació *
Entitat
Càrrec
Adreça *
Població *
Codi postal *
Telèfon *
Email *
NIE/NIF *
ex: 77541125Q / X2568745A
Núm. Col.legiat al CEESC
Aturat NO SI 
Trieu el seminari:
S10/57 - REPERCUSSIONS DEL PROCÉS MIGRATORI EN LA SALUT EMOCIONAL I MENTAL DES D’UN ENFOCAMENT SOCIAL I COMUNITARI
S10/58 - MILLOREM L’ÈXIT ESCOLAR: REFLEXIONS I EXPERIÈNCIES D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA INCLUSIVA
S10/59 - QUÈ S’HA FET I QUÈ PODEM FER PER MILLORAR L’OCUPACIÓ I L’ECONOMIA FAMILIAR?
S10/60 - APLICACIÓ DEL MARC NORMATIU D’ESTRANGERIA ALS MUNICIPIS: EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS I LES ENTITATS CIVILS
Seminari Opció 1:
Seminari Opció 2:

Dades de l'entitat

Entitat
Departament
Persona de contacte
Àmbit intervenció
Àrea d'actuació territorial
Nif
Carrer/núm
Població
Codi postal
Telèfon
Fax
Email
Web

“En virtut del que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals facilitades mitjançant la cumplimentació del present formulari seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de la Fundació SER.GI amb la finalitat de informar de les activitats de la mateixa Fundació. Igualment l'interessat autoritza la comunicació o cessió d'aquestes dades a qualsevol altra persona física o jurídica quan sigui necessari per assolir la finalitat anteriorment esmentada. Tanmateix l'informem de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Pl. Lluís Companys, 12, 17003 Girona.”

Pl.Lluís companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
e-mail: info@fundaciosergi.org
Com arribar-hi?

iglésies associats