Gestió de les emocions en temps de crisi

Diari de Girona | 07/07/12

http://www.diaridegirona.cat/opinio/2012/07/07/gestio-emocions-temps-crisi/570985.html

Pl.Lluís companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
e-mail: info@fundaciosergi.org
Com arribar-hi?

iglésies associats