Analitzar les repercussions socials de la crisi a Girona

Diari de Girona | 4 de maig de 2012

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/05/04/analitzar-repercussions-socials-crisi-girona/560309.html

Pl.Lluís companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
e-mail: info@fundaciosergi.org
Com arribar-hi?

iglésies associats