Una seixantena de persones veuen «Cuchara de palo»

Gironainfo.cat | Divendres, 14 de maig de 2010

http://www.naciodigital.cat/gironainfo/noticia/12949/seixantena/persones/veuen/cuchara/palo

Pl.Lluís companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
e-mail: info@fundaciosergi.org
Com arribar-hi?

iglésies associats